redakcja instrukcja mapa serwisu
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstu

Formularz kontaktowy

Przed wysłaniem wiadomości prosimy o zapoznanie sie z informacjami zamieszczonymi poniżej formularza !

* pola z gwiazdką wymagane

Zasady korzystania z formularza kontaktowego.
• Pracownicy Sądu nie udzielają porad prawnych.
• W ramach odpowiedzi na zapytanie nadesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego Sąd udziela jedynie informacji, które nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych.
• Zakres udzielanych tą drogą informacji dotyczących spraw prowadzonych w Sądzie nie może wykraczać poza informacje dotyczące:
-terminów oraz miejsca posiedzeń i rozpraw,
-daty rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie,
-czynności dotyczących postępowania międzyinstancyjnego.
• Wyżej wymienione informacje dotyczące poszczególnych spraw podawane będą wyłącznie wówczas, gdy treść zapytania zawierać będzie dane osobowe strony lub uczestnika postępowania (imię, nazwisko, adres) oraz sygnaturę akt sprawy; w razie braku w zapytaniu tych danych – nadawcy zostanie e-mailem udzielona odpowiedź o odmowie podania żądanych informacji drogą e-mailową (z podaniem przyczyny).
• Korespondencja przesyłana do Sądu za pośrednictwem formularza kontaktowego nie może być traktowana jako formalne pisma procesowe lub urzędowe.
• Udzielenie odpowiedzi na korespondencję nadesłaną tą drogą odbywa się poprzez pocztę e-mail, na adres podany w formularzu. Odpowiedź powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.
• Korespondencja nadesłana tą drogą bez wskazania imienia i nazwiska nadawcy może zostać pozostawiona bez dalszego biegu i bez odpowiedzi.
• Korespondencja nadesłana tą drogą zawierająca treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub też w inny sposób naruszające powagę Sądu zostaje pozostawione bez dalszego biegu i bez odpowiedzi; zasada ta nie wyklucza ewentualnej odpowiedzialności karnej nadawcy takiej korespondencji.Pokaż metryczkę tego dokumentu Wersja do druku
Opublikował: Piotr Fuks
Publikacja dnia: 13.06.2014
Podpisał: Daniel Ornafa
Dokument z dnia: 13.06.2014
Dokument oglądany razy: 1 243

Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku