redakcja instrukcja mapa serwisu
mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstu

Struktura organizacyjna

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
ul. Reymonta 12 / 14
96-100 Skierniewice

Sąd Rejonowy w Skierniewicach liczy sobie 10 wydziałów, z których 6 zlokalizowanych  jest  w
Skierniewicach oraz 4 wydziały zamiejscowe z siedzibą w Rawie Mazowieckiej :

Właściwość poszczególnych wydziałów Sądu Rejonowego w Skierniewicach :


I  Wydział Cywilny, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa cywilnego według właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice);

II  Wydział Karny, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa karnego według właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice);

III  Wydział Rodzinny i Nieletnich, który rozpatruje sprawy:
a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
d) należących do sądu opiekuńczego na podstawie innych ustaw,
według właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice);

IV  Wydział Pracy, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa pracy według właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice), właściwości Sądu Rejonowego w Łowiczu( obszar miasta Łowicz  gmin: Bielawy, Chąśno,
Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny), właściwości Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej ( obszar miasta Rawa Mazowiecka oraz gminy Biała Rawska,Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów,Sadkowice) 

V  Wydział Gospodarczy, który rozpatruje sprawy gospodarcze według właściwości ( sprawy gospodarcze wpływające z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: w Łowiczu, Rawy Mazowieckiej i Skierniewic);

VII  Wydział Ksiąg Wieczystych, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa wieczyto-księgowego według właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice).

VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Rawie Mazowieckiej – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Rawa Mazowiecka oraz gmin Biała Rawska, Cielądz, Głuchow, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnow i Sadkowice,

IX Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Rawie Mazowieckiej – sprawy z               zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta  Rawa Mazowiecka oraz gmin Biała Rawska, Cielądz, Głuchow, Kowiesy,         Rawa Mazowiecka, Regnow i Sadkowice,

X Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Rawie Mazowieckiej – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Rawa Mazowiecka oraz gmin Biała Rawska, Cielądz, Głuchow, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnow i Sadkowice,

XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rawie Mazowieckiej –       sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Rawa Mazowiecka oraz gmin Biała Rawska, Cielądz, Głuchow, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnow i Sadkowice,”;Pokaż metryczkę tego dokumentu Wersja do druku
Opublikował: Tomasz Niewrzał
Publikacja dnia: 02.01.2013
Podpisał: Piotr Fuks
Dokument z dnia: 15.04.2011
Dokument oglądany razy: 46 431

Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku